ساخت مدل تمرین ایمپلنت ابعاد دقیق فک بالا و پایین

ساخت مدل تمرین ایمپلنت ابعاد دقیق فک بالا و پایین آتروفی به همراه لثه بافت نرم ، قابل جراحی . با استفاده از طراحی سه بعدی